Forex Trading Contest Jan 2023


Slot 2 Participants 24-01-2022

Group A

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
NONameWin RateLot SizeRank
1VIMAL KANNAN---
2HARISH ---
3SANNASI 71.43%16.70A3
4BHUVANESHWARAN ---
5KEERTHI---
6ABHISHEK KUMAR---
7PRANESH ---
8SURESH---
9SHANKAR ---
10RAMJANBEGAM---
11SHARATH UDUPPA100%2.20A1
12AJEETH ---
13RAGHU V100%4.50A2
14LAKSHMANAN---
15RAJESH ---

Group B

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
NONameWin RateLot SizeRank
1RAJAPANDIYAN---
2PARTHIBAN---
3MOHANASUNDARAM 50%3.50-
4SAKTHIVEL---
5KRISHNARAJ100%2.50B2
6PRABHU G---
7JOHNSON66.67%4.90-
8BIPIN SAI33.33%2.98-
9BALA---
10SABARINATHAN100%1.50B1
11JANANI75%2.50B3
12VIJAYABALAN57.14%4.05-
13VALLI KANDHAN27.27%12.50-
14SANJAY---
15PRIYA45.45%11.16-
Back

Copyrights (©) 2022 - 2023 Your Forex Fund. All rights reserved.