Forex Trading Contest Slot-2


Slot 5 Participants 17-11-2022

Back
NO Name Rank
1 WILSON FALERIO Q
2 XAVIER RAJA -
3 SHEKAR S Q
4 ABHISHEK KUMAR -
5 PRABHAKAR N -
6 LAKSHMI NARAYAN S Q
7 NIRANJAN -
8 MOHAN N -
9 SHANKAR M Q
10 SHARATH UDUPPA
11 PRAJWAL P -
12 JANAKAVISHNU -
13 PRATIK JAIN -
14 SARAVANAN B Q
15 SENDHIL KUMAR -
16 RAGHU V -
17 GOWTHAM A -
18 PRABHU G Q
19 RAGHURAMAN N -
20 RANJITH S QCopyrights (©) 2022 - 2023 Your Forex Fund. All rights reserved.